ZomerLeren 2021

Blijf "al bewegend" lezen en leren in de zomervakantie.
Niet voor alle kinderen is het vanzelfsprekend dat ze het leerniveau in de zomervakantie vast kunnen houden. Voor deze kinderen bied ik deze zomer het  "ZomerLeren" aan.
Met elkaar  op allerlei manieren krijg je leesonderwijs: Voorlezen, duo lezen, begrijpend lezen, koorlezen, heel veel leesspelletjes tot "lekker met een boek in een hoek". Dit jaar komen er ook andere leervakken aan bod. Hoe leuk is het om al bewegend te rekenen, tafels te springen en spellingregels te herhalen. Voorop staat: Leren is Leuk.

"Al spelend en bewegend lezen en leren". Hoe leuk is dat!
* Hoe vaak: 2x 1,5 uur per week.
* Waar: Praktijk "Leren door bewegen en leven in balans". Hoogstraat 35 in Toldijk
* Wanneer: gedurende 5 vakantieweken.
* Data: op ma en do vanaf week 30 (26 juli)
* Hoe laat: van 9.00 uur tot 10.30 uur. Mochten er zich meer kinderen aanmelden dan start er een tweede groep op 10.45 uur tot 12.15 uur.
* Voor wie: kinderen in de basisschoolleeftijd.

Kosten: € 125,00 voor 10 lessen. ( €13,00 euro per les)
Opgave kan telefonisch: 0575 442445 of 0640033832