The Essential Tool

The Essential Tool is een methode die uit gaat van de zelfgetekende Liggende Acht (lemniscaat). De getekende lemniscaat geeft informatie over het functioneren, de kwaliteiten, mogelijkheden en uitdagingen van het kind/cliënt van dat moment. Een eventuele onbalans kan ook zichtbaar zijn. Zodoende kan de getekende lemniscaat een indicatie zijn van het onderwerp of thema waaraan we tijdens het consult aandacht moeten geven. Wanneer de cliënt aan het eind van het consult of na meerdere consulten opnieuw een lemniscaat tekent ziet hij/zij zelf ook altijd het verschil. Dit bevestigt direct wat de cliënt al ervaren had: namelijk dat er iets in positieve zin veranderd is. Het is fijn dat de cliënt op deze manier ziet dat het uitvoeren van de handvatten, technieken en oefeningen resultaat oplevert. Dit vergroot de zelfstandigheid van de cliënt; weten wat je zelf kunt doen op de momenten dat je ondersteuning nodig hebt.
Dit nieuwe instrument is voor mij een verrijking in mijn praktijk. Het maakt datgene wat ik door spiertesten ontdekte voor zowel de cliënt als voor mij zichtbaar.

In deze tijd, waarin ons wordt gevraagd  om afstand te houden, is het mogelijk om met behulp van beeldbellen deze techniek te gebruiken.
We hoeven elkaar daarvoor niet lijfelijk te ontmoeten.  Tijdens het beeldbellen bespreken we de hulpvraag en na een instructie is het mogelijk om de acht te maken. Deze wordt dan opgestuurd en kan door mij worden gelezen waarna we samen een plan maken.

Ik heb dit deze zomer al met succes mogen ervaren.
Laat een reactie achter